Δωρεάν Παράδοση!


Τώρα και για λίγες ημέρες ακόμα σας στέλνουμε ΔΩΡΕΑΝ όλα τα είδη Mπάνιου, Camping και Ψαρέματος! Ισχύει για αγορές άνω των 50 ευρώ.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το «ergaleioagora.gr» είναι ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου για την Ελλάδα, την Κύπρο και λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες που λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Increscent Ltd» που εδρεύει στην διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Λευκωσία - Κύπρος (εφεξής «Εταιρεία») με ΑΦΜ 10346342Ο και Αριθμό Εγγραφής HE346342 και  διατηρεί τμήμα υποστήριξης πελατών για την Ελλάδα στην διεύθυνση Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι- Αθήνα με τηλέφωνο 210-6109558.
Η Εταιρεία λειτουργεί τον παρόντα ιδιαίτερο χώρο εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων «κάτω» από το όνομα χώρου ergaleiagora.gr (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτό (εφεξής «το Υλικό») με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες/πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, την γενικότερη ενημέρωσή τους, τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτούς, καθώς και την παροχή δυνατότητας στους χρήστες/πελάτες να ενημερώνονται για την αγορά, αλλά και την πραγματοποίηση αγορών των προϊόντων που εκτίθενται μέσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτό) δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη/πελάτη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Ο χρήστης/πελάτης δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρεία και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με τα στοιχεία διεύθυνσης κι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail) που αναφέρονται στη ειδική σελίδα «Επικοινωνία».

Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα, με όλες τις τροποποιήσεις).

Ο χρήστης/πελάτης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης/πελάτης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Όροι πραγματοποίησης αγορών

Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας, ο χρήστης/πελάτης μπορεί να βρει προϊόντα της Εταιρείας όπως εργαλεία, μηχανήματα, είδη για το σπίτι, τον κήπο, την εξοχή, τις υπαίθριες δραστηριότητες και πλήθος άλλων που κατά καιρούς προστίθενται στη γκάμα της Εταιρείας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη/πελάτη, τα προϊόντα χωρίζονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες οι οποίες εμφανίζονται ως επιλογές στο πάνω μέρος της οθόνης. Επιπρόσθετα, ο χρήστης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την επιλογή «Αναζήτηση» και με λέξη κλειδί ή περιγραφή, να οδηγηθεί απ’ ευθείας σε αυτό που ψάχνει.

Η Εταιρεία δύναται ελευθέρως να προσθέτει και να αφαιρεί προϊόντα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, την οποία εκθέτει όπως ακριβώς την μεταφέρει ο προμηθευτής του προϊόντος. Η απλή αναζήτηση κάποιου προϊόντος δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική αγορά του.

Οι τιμές των προϊόντων για όλο το διάστημα που αναγράφονται περιλαμβάνουν φόρο ΦΠΑ – εφόσον υπάγονται σε αυτόν – αλλά δεν περιλαμβάνουν τα τυχόν έξοδα αποστολής, τα οποία ωστόσο αναλύονται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής που υπολογίζονται στο «καλάθι» αφορούν την παράδοση στην διεύθυνση του χρήστη/πελάτη στις περιπτώσεις αποστολής εντός δικτύου πόλης Ν. Αττικής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα μεταφορικά αφορούν παράδοση στα γραφεία των Αθηνών, της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας που συνεργάζεται η Εταιρεία και εξυπηρετεί την περιοχή του χρήστη/πελάτη. Η χρέωση μεταφορικών από την Αθήνα μέχρι και τον τελικό προορισμό, για αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, αφορά τον χρήστη/πελάτη. Οι προμηθευτές των προϊόντων φέρουν την ευθύνη για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων τους.

Ο χρήστης/πελάτης μετά την επιλογή προϊόντος, συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία αποστολής κι επιλέγει τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια ολοκληρώνει την παραγγελία. Ωστόσο, πριν την πραγματοποίηση της αγοράς δύναται να επιβεβαιώνει την αγορά των προϊόντων που επιθυμεί, προκειμένου να διορθώνει τυχόν λαθεμένες επιλογές μέσα από την ύπαρξη ηλεκτρονικού καλαθιού. Ο χρήστης/πελάτης πρέπει να αναγνωρίσει ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής και για το λόγο αυτό κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπάρχει σήμανση που αναγράφει τις λέξεις "Επιβεβαίωση Παραγγελίας" ή μια ανάλογη σαφή διατύπωση που δείχνει ότι η υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής. Επίσης, ο χρήστης/πελάτης πρέπει να έχει αποδεχθεί ρητά τους παρόντες όρους χρήσης της Εταιρείας πριν την ολοκλήρωση και την επιβεβαίωση της παραγγελίας του. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στον χρήστη/πελάτη ενημερωτικό e-mail με τα στοιχεία της αγοράς, του προϊόντος, της τιμής και των τυχόν εξόδων αποστολής, οπότε και θεωρείται ότι η αγορά/παραγγελία έχει ολοκληρωθεί. Η γλώσσα στην οποία δύνανται να πραγματοποιούνται οι αγορές είναι η ελληνική.

Ο χρήστης/πελάτης, μπορεί να επιλέξει να πληρώσει μέσω αντικαταβολής, πιστωτικής κάρτας, κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή ταχυδρομικής επιταγής. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η πληρωμή με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους,  η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία θα ενημερώσει πλήρως τον πελάτη για τους λόγους της αδυναμίας αυτής και η παραγγελία θα εξακολουθήσει να ισχύει, εφ’ όσον ο χρήστης/πελάτης δεχθεί τον νέο τρόπο που του προτείνεται.

Η Εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ή των τεχνικών ή άλλων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης εντοπίσει κάποιο λάθος ή παρατηρήσει κάτι το ασυνήθιστο (π.χ. στην τιμή ή τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος), παρακαλείται να ενημερώνει την Εταιρεία άμεσα στα στοιχεία που θα βρει στη σελίδα «Επικοινωνία».

Ευθύνη Εταιρείας

Οι τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων και οι πληροφορίες που αναφέρονται γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρεία από τον προμηθευτή και για τα οποία η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός από περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).

Σε καμία περίπτωση το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία παρέχει ενδεικτική πληροφόρηση σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούνται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής ή και προσωρινής έλλειψης προϊόντων / διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός, η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες/πελάτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή άθελα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες/πελάτες.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων καθώς και στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές ,είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Α.Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί ο χρήστης/πελάτης παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία.

Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο χρήστης/πελάτης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο χρήστης/πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας, αλλιώς το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και η αποφυγή της χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Β. Τοίχος Προστασίας

Η πρόσβαση στα συστήματα (servers) ελέγχεται από τοίχος προστασίας, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

Γ. Κρυπτογράφηση

Σε όποιο σημείο του site εισαχθούν από τον χρήστη/πελάτη προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Κάθε φορά που ο χρήστης/πελάτης συνδέεται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη/πελάτη και τα συστήματα της Εταιρείας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που αποστέλλονται πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.

Το σύστημα της Εταιρείας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Ομοίως, τα συστήματα της Εταιρείας αποστέλλουν στον χρήστη/πελάτη πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Δ. Απόρρητο Συναλλαγών

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών των χρηστών/πελατών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει πρώτα την έγγραφη εξουσιοδότηση τους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση τεκμηρίωσης της ύπαρξης λάθους.

Σε κάθε περίπτωση το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες/πελάτες. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται με την εγγραφή του χρήστη/πελάτη ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν αρχειοθετεί με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών και στοιχεία ασφαλείας αυτών, καθώς η οποιαδήποτε τυχόν καταχώρηση από τη πλευρά των χρηστών/επισκεπτών γίνεται σε τρίτο διαδικτυακό ιστότοπο, ασφαλή και πιστοποιημένο. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν δύναται να φέρει ευθύνη από την τυχόν κακή χρήση των σχετικών στοιχείων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη/αγοραστή για δέσμευση του ποσού της αγοράς. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει την αγορά.

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την επίσκεψή του χρήστη/πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία των προϊόντων, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ Εταιρείας και πελάτη/χρήστη, είναι πιθανό να ζητηθεί η δήλωση ορισμένων προσωπικών στοιχείων (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/πελάτης οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης/πελάτης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης/πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Ο χρήστης/πελάτης δικαιούται να ενημερωθεί από την Εταιρεία και τους προμηθευτές των προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορά αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία ή/και να προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορά και ειδικότερα να ζητήσει τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση σε ό,τι αφορά την Εταιρεία θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη, έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια, να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: ergaleioagora.gr – Μαρούσι Αττικής, Αγ. Κων/νου 40 με την ένδειξη «Ηλεκτρονικό Κατάστημα – Δεδομένα» και να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας του αιτούντος. Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρείας, είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την Εταιρεία αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους της Εταιρείας, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της

Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω των λεγόμενων «cookies». Η τεχνολογία αυτή δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Το «cookie» είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους («text file») το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο browser του υπολογιστή του χρήστη στη συνέχεια αποθηκεύεται εκεί και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης. Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί, εάν επιθυμεί, να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies στον browser του. Ωστόσο εάν αυτό γίνει, μερικοί διαδικτυακοί τόποι μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο χρήστης/πελάτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Παράδοση του Προϊόντος

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά ως προς τον χρόνο παράδοσης, η Εταιρεία παραδίδει τα προιόντα στον χρήστη/πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ηµερών από τη σύναψη της σύµβασης. Ο χρήστης/πελάτης αναγνωρίζει ότι στον ιστοχώρο αναφέρονται οι συνηθισμένοι χρόνοι παράδοσης, οι οποίοι όμως είναι ενδεικτικοί και ισχύουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Επίσης, ο χρήστη/πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν διατηρεί αποθέματα (stock) και ότι δεν διαθέτει δικές της αποθήκες, στηρίζεται δε στην διαθεσιμότητα, τις προμήθειες και τις αποστολές των επίσημων προμηθευτών της και κατά συνέπεια, ενδέχεται οι χρόνοι παράδοσης να μεταβληθούν, αλλά δεν θα ξεπεράσουν τις 30 ημέρες.

Όταν η Εταιρεία δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή της να παραδώσει το προϊόν τη χρονική στιγµή που συμφώνησε µε τον χρήστη/πελάτη ή εντός της ανωτέρω προθεσµίας, ο χρήστης/πελάτης πρέπει να ζητήσει να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων. Εάν η Εταιρεία δεν παραδώσει το προϊόν εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο χρήστης/πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση.

Μόλις καταγγελθεί η σύµβαση, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήµατα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύµβασης. Η καταγγελία πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός του καταναλωτή κατά τις γενικές διατάξεις.

Υπαναχώρηση/ Επιστροφή-Αντικατάσταση Προϊόντων

Ο χρήστης/πελάτης διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ηµερών για να υπαναχωρήσει από την αγορά του προϊόντος μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν του άμεσου κόστους επιστροφής των αγαθών και η Εταιρεία επιστρέφει κάθε πληρωµή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ηµερών από την ηµέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστη/πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση. Η σχετική φόρμα επισυνάπτεται.

Προκειμένου να ενημερώσει ο καταναλωτής τον προμηθευτή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την αγορά του προϊόντος δύναται.

α) είτε να χρησιμοποιήσει τη σχετική φόρμα υπαναχώρησης που επισυνάπτεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής κοινοποιεί αμελλητί στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης πάνω σε σταθερό μέσο.

β) είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει των ανωτέρω.

Ειδικότερα, ο χρήστης/πελάτης επιστρέφει το προϊόν - όπως το παρέλαβε - στην έδρα της Εταιρείας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Εταιρεία την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί, πέραν της αναγκαίας θέσης σε λειτουργία προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία του ή η θέση σε λειτουργία του προϊόντος αντενδείκνυται από τη φύση και το είδος του προϊόντος και ενδέχεται να προκαλέσει φθορά και βλάβη ,ή το προϊόν έχει αλλοιωθεί ή χτυπηθεί ή καταστραφεί μερικώς ή ολικώς, δύναται να μην το παραλάβει.

Η προθεσμία τηρείται εάν ο χρήστης/πελάτης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ηµερών.

Η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο χρήστης/πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία, και εάν τα έξοδα αποστολής τα έχει επωμισθεί εξαρχής η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.

Η επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη/πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Ο χρήστης/πελάτης ευθύνεται για τυχόν µείωση της αξίας των αγαθών µόνο ως αποτέλεσµα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη/πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του χρήστη/πελάτη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει η Εταιρεία και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης

β. την προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη/πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων

γ. την προμήθεια προϊόντων τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

δ. την προμήθεια σφραγισμένων προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

ε. την προμήθεια προϊόντων τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία

στ. την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση

ζ. την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του χρήστη/πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.

Δικαιώματα του καταναλωτή από την εγγύηση

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: να υπάρχει η απόδειξη αγοράς, να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Σειριακός αριθμός - SerialNo) και να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή. Η Εταιρεία δύναται να παραλάβει το προϊόν με έξοδα του αποστολέα και να το προωθήσει στον εγγυητή, ο οποίος μόνος αυτός μπορεί να διαβεβαιώσει το ελάττωμα του προϊόντος και να το επισκευάσει.

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει πραγματικό ελάττωμα ή λείπει μία ιδιότητά του που είχε συνομολογηθεί, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χρήστης/πελάτης δικαιούται: Α. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάστασή του με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη εκ των περιστάσεων ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, Β. να απαιτήσει τη μείωση του τιμήματος, Γ. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Η Εταιρεία οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του χρήστη/πελάτη. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει της δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο χρήστης/πελάτης δικαιούται να ζητήσει τη προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο διαρκεί η επισκευή.

Τα ως άνω δικαιώματα του χρήστη/πελάτη παραγράφονται με την πάροδο δύο ετών (διάρκεια νόμιμης εγγύησης) από την παραλαβή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Παραίτηση του χρήστη/πελάτη από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές, πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, όχι δηλαδή για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των εταιριών και εφόσον αφορούν τα συναφή δικαιώματα τους.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Το τυχόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η Εταιρεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου ο χρήστης/πελάτης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) της Εταιρείας συναινεί ρητά στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην Εταιρεία, τα οποία υπόκεινται στους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – ως ανωτέρω. Στο χρήστη σε κάθε αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) δίνεται η δυνατότητα διαγραφής του από τις αντίστοιχες λίστες.

Παράβαση των όρων χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι χρήστες/πελάτες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Ρητά η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Τελική Διάταξη

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ό,τι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν απ’ αυτήν, θα λύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, που καθίστανται με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.


x
pname

Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς στο καλάθι σας.

« Συνέχιση αγορών Ολοκλήρωση παραγγελίας »
x
Σφάλμα

υπάρχει πρόβλημα.

« Συνέχιση αγορών